KRALOVIČ, Antonín. Organizece projektu výstavby [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68618. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloš Waldhans.
Uložit do Citace PRO