MECOVÁ, Anna. Investice a její důsledky na rozvoj obce [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68630. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Lucie Vaňková.
Uložit do Citace PRO