KOBZOVÁ, Kamila. Získávání celulózy z odpadní vody [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68635. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.
Uložit do Citace PRO