LÍŠKOVÁ, Jana. Autobusové dílny v Uherském Hradišti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68639. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Pilgr.
Uložit do Citace PRO