KOLÁČKOVÁ, Jana. Rodinný dům z panelů TM [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68643. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloš Lavický.
Uložit do Citace PRO