HOLEČEK, Dominik. Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68645. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Stanislav Šťastník.

Uložit do Citace PRO