ŘEZNÍČKOVÁ, Dagmar. Zaměření velodromu v Prostějově [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68646. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radovan Machotka.
Uložit do Citace PRO