GUNÁR, Peter. Vytvorenie podrobného bodového poľa pre výukové učely v areáli FAST [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68650. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Michal Buday.
Uložit do Citace PRO