HALTMAR, Jan. Aktualizace GIS účelové sítě FAST v lokalitě Nesměř [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68652. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Dalibor Bartoněk.
Uložit do Citace PRO