KOLKOVÁ, Hana. Analýza stáří vody v tlakové stokové síti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68654. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jan Ručka.
Uložit do Citace PRO