MACÍK, Ondřej. Vytápění polyfunkčního domu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68658. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.
Uložit do Citace PRO