PETROVIČ, Jiří. Ocelová konstrukce zastřešení nástupiště [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68672. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Štrba.
Uložit do Citace PRO