SVAČINOVÁ, Martina. Dřevostavba rodinného domu ve svahu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68677. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Šuhajda.
Uložit do Citace PRO