JURAČKOVÁ, Lenka. Kulturní centrum Brno [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68682. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.
Uložit do Citace PRO