SCHNEIDEROVÁ, Šárka. Vybrané hydrofyzikální parametry jako indikátory kvality půdy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68692. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Ivana Kameníčková.
Uložit do Citace PRO