ŠEJNOHA, Petr. Návrh malé vodní nádrže [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68701. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Petr Doležal.
Uložit do Citace PRO