HAKL, Petr. Sestavení dispečerského grafu pro vybranou nádrž s uvažováním klimatických změn [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68717. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Pavel Menšík.
Uložit do Citace PRO