LONDA, Jan. Výrobní hala [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68728. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Karel Sýkora.
Uložit do Citace PRO