LEITMANNOVÁ, Barbora. Dům u kapličky [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68754. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Yvona Boleslavská.
Uložit do Citace PRO