SKÁCEL, Pavel. Hodnocení aktuálního stavu existujícího zemědělského objektu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68759. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Pavel Schmid.
Uložit do Citace PRO