DOPIRÁK, Miroslav. Studie distribučního centra v obchodní organizaci u vybrané skupiny sortimentu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6876. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO