JUREČKA, Matěj. Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Novém Jičíně [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68762. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.
Uložit do Citace PRO