VYPLEL, Adam. Návrh úpravy zvoleného úseku vodního toku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68764. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Miloslav Šlezingr.
Uložit do Citace PRO