REVAYOVÁ, Veronika. Stropní ŽB deska v průmyslovém objektu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68770. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Strnad.

Uložit do Citace PRO