KOZIELOVÁ, Silvie. Malty s alternativními surovinami [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68774. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Nikol Žižková.
Uložit do Citace PRO