MEZULÁNÍKOVÁ, Lenka. Příprava realizace hrubé vrchní stavby objektu CEITEC [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68777. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.
Uložit do Citace PRO