STOKLÁSKOVÁ, Kateřina. Průmyslová pekárna Herold Brno [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68786. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Alois Nový.

Uložit do Citace PRO