KUKLÍNKOVÁ, Klára. Polyfunkční dům v Brně - Líšni [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68789. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Juraj Dulenčín.

Uložit do Citace PRO