HLAVÁČKOVÁ, Anna. Zdravotně technické a plynovodní instalace v budově kanceláří a šaten [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68794. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jakub Vrána.

Uložit do Citace PRO