HORÁK, Jakub. Energetický audit občanské stavby [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68812. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.
Uložit do Citace PRO