ŠKRACH, Mikuláš. Posouzení vodního díla Šišma za povodní [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68813. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Jandora.
Uložit do Citace PRO