POHANKOVÁ, Martina. Rodinný dům v Novém Městě na Moravě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68831. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dáša Sukopová.
Uložit do Citace PRO