SOFKA, Filip. Ceny inženýrských sítí v závislosti na parametrech prováděných prací [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68834. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Petr Aigel.
Uložit do Citace PRO