HARAŠTOVÁ, Nela. Polyfunkční dům v Brně [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68835. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Naděžda Menšíková.

Uložit do Citace PRO