HORÁKOVÁ, Lenka. Rodinný dům s kadeřnictvím v Havlíčkově Brodě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68838. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.
Uložit do Citace PRO