NEČAS, Ondřej. Dům u kapličky [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68840. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Tomáš Pavlovský.
Uložit do Citace PRO