MAREK, Martin. Využití Facility Managementu pro efektivní hospodaření s energiemi ve stavebních objektech [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68850. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Josef Remeš.
Uložit do Citace PRO