HEROLDOVÁ, Veronika. Finanční plánování stavební zakázky z pohledu investora [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68853. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Eva Vítková.

Uložit do Citace PRO