HERMANN, Radek. Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla v betonu pomocí plastifikační přísady [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68858. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Martin Sedlmajer.
Uložit do Citace PRO