ŠPIRKOVÁ, Silvia. Farma Helvíkovice [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68862. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Petr Dýr.
Uložit do Citace PRO