PIKNA, Ondřej. Možnosti náhrady cementu příměsemi s vysokým obsahem SiO2 [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68878. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rudolf Hela.
Uložit do Citace PRO