ZLESÁKOVÁ, Aneta. Rodinný dům ve Vysokém Mýtě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68882. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Struhala.

Uložit do Citace PRO