BODNÁROVÁ, Lenka, Jitka PETERKOVÁ, Jiří BROŽOVSKÝ, Jiří ZACH a Jaroslav VÁLEK. Behaviour of cement composites with lightweight and heavyweight aggregates at high temperatures. Periodica Polytechnica - Civil Engineering [online]. Budapest University of Technology and Economics, 2017, 61(2 (2017), 272-281 [cit. 2021-12-09]. ISSN 0553-6626. Dostupné z: doi:10.3311/PPci.9365

Uložit do Citace PRO