KOPEC, Jan. Hodnocení aktuálního stavu existující konstrukce [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68904. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Pavel Schmid.
Uložit do Citace PRO