ŠILHÁNKOVÁ, Lenka. Posouzení vodního díla Hostim za povodní [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68908. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Jandora.

Uložit do Citace PRO