JANČAR, Ondřej. Nosná konstrukce rodinného domu z tenkostěnných za studena tvarovaných ocelových profilů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68923. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Marcela Karmazínová.

Uložit do Citace PRO