KRUTÁKOVÁ, Anna. Automatizovaný návrh a 3D tisk prototypů pro městské inženýrství [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68932. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Jan Podroužek.
Uložit do Citace PRO