KAŠKA, Jan. Bytový dům s provozovnou BD-1 [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Vlček.
Uložit do Citace PRO