KABELÍKOVÁ, Eva. Sanace podzemních vod kontaminovaných ropnými látkami [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68952. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Renata Biela.
Uložit do Citace PRO