SALAMON, Jakub. Návrh změn IS firmy MADT, a.s [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6896. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO